Default image

Andreas

April – 2022

SMS:a till Monica (073-360 43 04) vid frånvaro, samt närmaste arbetsledare När ni är friska önskar vi även att ni omgående meddelare er närmaste arbetsledare detta, glöm inte att även sms:a Monica när ni är friska. Skönt med lite långhelg,…

Mars – 2022

SMS:a till Monica (073-360 43 04) vid frånvaro, samt närmaste arbetsledare När ni är friska önskar vi även att ni omgående meddelare er närmaste arbetsledare detta, glöm inte att även sms:a Monica när ni är friska. Välkomna tillbaka från jul…

Alkohol & droger

Bakgrund Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt. En god arbetsmiljö är inte förenlig med bruk av alkohol och andra droger eller hälsofarliga ämnen varför detta inte får förekomma på arbetsplatsen. Denna policy och rutiner…