Verktyg

LP Bygg har en verktygspolicy som ska eftersträvas och respekteras av alla inom företaget. LP Bygg utrustar alla sina anställda med erforderliga verktyg för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Ledningen för företaget bestämmer vad som är erforderligt för varje anställd.
Den anställde har strikt ansvar för de verktyg som han/hon har blivit tilldelad.
Den anställde ska försäkra sig om att förvara dessa så att de skyddas mot onödigt slitage och från stöld eller förlust.

Varje elverktyg som man blir tilldelad märks med ett unikt nummer som sparas i verktygslistan.
När man blir tilldelad ett verktyg så bär man ett personligt ansvar för verktyget.
Om den anställde är vårdslös i sin hantering av verktyg så blir han/hon ersättningsskyldig och detta gäller alla verktyg som LP Bygg tillhandahåller den anställde.
Om ett verktyg inte kommer till användning så ska man återlämna verktyget för att minimera riskerna för stöld eller förlust.

Som vårdslöshet räknas tillexempel:

  • Att lämna sitt verktyg obevakat.
  • Att förvara sina verktyg på ett olämpligt sätt som ökar stöldriskerna. Exempel på detta är i en privat bil, bostad eller att lämna verktygen i container/bod som flera företag delar på, utan att de är inlåsta i en verktygssloda, eller dylikt.