Maj – 2022

SMS:a till Monica (073-360 43 04) vid frånvaro, samt närmaste arbetsledare/projektledare.
När ni är friska önskar vi även att ni omgående meddelare er närmaste arbetsledare detta, glöm inte att även sms:a Monica när ni är friska.

Löneökningen för byggservicessnickare är 749kr/mån från och med maj. Nästa år är det förhandling om nytt Byggavtal så kommande löneökningar är i dagsläget inte fastställt.

Inga viktiga tilldelningar på ramavtal har skett senaste månaden. Vi kom tvåa på SFV som vi haft i drygt fyra år så där kommer vi få avetablera framöver.
Orderboken är fortsatt god och vi börjar redan fylla på med jobb till hösten.

Inga personalförändringar den senaste månaden.

Semesterlistan är nedtagen så nu är det upp till era närmaste chefer att fastställa semestern.

Den 2 maj öppnade vi vårt intranät, LPs bakficka! Vi har under en längre tid arbetat med att förbättra delaktigheten och göra våra viktigaste dokument lättillgängliga för alla på företaget. Intranätet blir en kanal för att snabbt dela nyheter och information med alla samtidigt men också ett forum för att uppmärksamma goda insatser, påminna om viktiga händelser och tillhandahålla policys, lathundar och andra hjälpmedel. Mer info och lösenord kommer i separat mail.

Vi har uppdaterat våra checklistor för olycka, miljöolycka och brand samt vår krisplan. Checklistorna som ska användas i projekten är inlagda som mallar i Next. Krisplanen finns den 2 maj att läsa på LPs bakficka (intranätet). Tänk på att vid en olycka eller annan krissituation ska all information skyndsamt gå från VD till medarbetare, UE, beställare och andra som bör informeras. En samlad och snabb information hindrar ryktesspridning och desinformation. Alla eventuella kontakter med massmedia hänvisas alltid till VD.

Vi har nu börjat implementera Infobric Field (tidigare BuildSafe). Flera har gått över till att utföra skyddsronderna i Infobric Field men vi ser att antalet ronder minskat markant under månaden. Det är viktigt att alla kommer i gång med skyddsronderna i Infobric Field så om ni har problem tveka inte att kontakta supporten support@infobricfield.com eller Jenny Moberg/Andreas Sjöhagen. Det är också
viktigt att ni rapporterar riskobservationer, tillbud och olyckor från projekten. Detta för att vi ska kunna vara proaktiva och förhindra olyckor och skador. Lathundar för vanliga aktiviteter i Infobric Field kommer att finnas samlade på LPs bakficka (intranätet).

Tack för ordet!

/Andreas