Kemiska byggprodukter – Standardlista

OBS! Om du behöver använda dig av rödmarkerade produkter (som vi inte lyckats finna en miljömässigt bättre ersättare till) så måste en avvikelse lämnas och godkännas av ramavtalskunden. Jenny och Andreas S. kan vara behjälpliga med detta bara ni säger till.
Varje produktnamn nedan har ett länkat säkerhetsdatablad.

En kemikalieförteckning med faromärkta produkter finns att ladda ner: Klicka här