Mars – 2022

SMS:a till Monica (073-360 43 04) vid frånvaro, samt närmaste arbetsledare/projektledare.
När ni är friska önskar vi även att ni omgående meddelare er närmaste arbetsledare detta, glöm inte att även sms:a Monica när ni är friska.

Välkomna tillbaka från jul och nyårsledigheten. Nu är vi i gång och förutom att många är och har varit sjuka så är vi i full produktion igen.

Som jag skrev förra månaden så blev vi 1:a på Tyresö Bostäders nya ramavtal, överklagandetiden är över och vi har tecknat kontrakt. Det blir Jonny och David Sandelin som kommer ansvara för detta.
I övrigt så har vi fortsatt god orderingång och flera projektgrupper har det fullt. Historiskt så brukar Q1 vara vår lugnaste del av året.
För en gångs skull så har vi inga personalförändringar på företaget. Det känns som det var längesedan det hände. I dagsläget så ser vi inget behov av att rekrytera, men det kan självklart ändras snabbt.
Från vårt senaste planeringsmöte så kom önskemål om att jag skulle ta upp källsortering här. Det är en viktig del av våra kunders förväntningar/krav och ni måste vara ett föredöme för våra UE så att vi kan leverera entreprenader av högsta kvalitet med bra miljöhantering. Det är många av

våra kunder som följer upp det här och kräver in tippkvitton mm, så det syns tydligt om vi slänger för mycket blandsopor eller missar på andra sätt.
Vi håller på att bygga om på kontoret igen. Ytterligare ett kontorsrum ska tillskapas. I och med detta så börjar vi få ont om lagringsplats. Vi har därför sålt justersågen och spånsugen.
Vi har märkt att det råder oklarheter om Globenhälsans roll och när/hur Globenhälsan skall anlitas så därför vill vi komma med följande förtydligande.
Utöver hälsoundersökningarna som ni blir kallade till vart tredje år på Globenhälsan så är det endast vissa rehabiliterande ärenden som skall bekostas av företaget. I första hand är det Andreas Hallard som bedömer om ett eventuellt rehabiliteringsärende är av den art som skall bekostas av företaget och Andreas måste skicka in en skriftlig beställning till Globenhälsan för varje ärende som skall bekostas av företaget innan ärendet får påbörjas. Vid Andreas frånvaro så kan ni istället vända er till Patrik Sundsten. Alla andra ärenden, även akuta ärenden som uppstår i tjänsten hänvisar vi till den vanliga vården som exempelvis akuten, närsjukhus, vårdcentral mm. Globenhälsan är en privat vårdaktör, om ni anlitar Globenhälsan utan att ha en skriftlig beställning från Andreas eller Patrik så blir ni debiterade för detta privat och det blir mycket dyrare.

Tack för ordet!

/Andreas