Dag 15 februari 2022

PERSONUPPGIFTER

När vi som företag behandlar dina personuppgifter gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Den innehåller regler hur man får behandla personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person, t.ex. namn,…

IT säkerhet- och gallringspolicy

Denna policy har upprättats för LP Byggentreprenad nedan kallat ”företaget” den 2022-02-15. Mål och syfte Företagets mål är att skydda information, vårt kontor och våra arbetsplatser mot IT hot och skapa ett effektivt skydd genom att säkerställa följande: Integritet; Informationen…